(Lekcie anglického jazyka u Vás v Bratislave poskytujem počas pracovného dňa od 8.00 do cca. 16.00 hod. Online 06.00 - 20.00.
Lessons in Bratislava are available on workdays, 8.00 - 16.00, Online 06.00 - 20.00)

Lekcie u Vás z učebnice, témy alebo konverzácia (témy)

Jednotlivcov (One-to-one)

60 minút = 18 €
90 minút = 25 €

(na mieru - 60 min = od 25 €)

Skupina - max 4  (Group - max 4)

60 minút = 20 €
90 minút = 30 €

Online - Zoom, Skype

Jednotlivcov (One-to-one)

60 minút = 15 €
90 minút = 20 €

(na mieru - 60 min = od 20 €)