Na výučbu používame učebnicu Headway Second Edition. Vo väčšine prípadov môže byť kniha požičaná študentovi počas hodiny.

Angličtina začiatočníci - Headway Beginner

Na výučbu používame učebnicu Headway Second Edition.

Angličtina začiatočníci je určená pre tých, ktorí sa nikdy predtým angličtinu neučili.
Kurz sa začína od úplného začiatku s "Hello. How are you?" a učí základy anglickej konverzácie, slovnej zásoby a gramatiky.

 

Angličtina začiatočníci (rýchlejšie) - Headway Elementary

Tento rýchlejší kurz pre začiatočníkov je určený pre tých, ktorí sa už predtým angličtinu trochu učili, ale už zabudli zakladnú gramatiku a slovnú zásobu.
Takisto ako i náš obyčajný kurz začiatočníci, začína sa od začiatku s "Hello. How are you?" a učí základy anglickej konverzácie, slovnej zásoby a gramatiky, ale pokračuje rýchlejšie, s viac gramatikou a širšou slovnou zásobou. Toto vyučovanie je preto intenzívnejšie ako náš kurz začiatočníci.
Tento kurz však môžu navštevovat' taktiež aj úplní začiatočníci.

 

Angličtina mierne pokročilí - Headway Pre-Intermediate

Angličtina mierne pokročilí je pre študentov, ktorí už ovládajú základny angličtiny - teda, vedia jednoducho komunikovat' anglicky. Kurz je vhodný pre tých, ktorčí ukončili kurz pre začiatočníkov, alebo dávnejšie navštevovali vyšší stupeň od začiatočníkov. Očakáva sa, že budete vediet' v anglickom jazyku o sebe jednoducho porozprávat' a odpovedat' na otázky.

Po ukončení tohoto kurzu budú študenti schopní komunikovat' sebavedomejšie a efektívnejšie v rôznych situáciach so širšou slovnou zásobou a vylepšenou gramatikou.

 

Angličtina strednei pokročilí - Headway Intermediate

Tento kurz pre stredne pokročilích je pre tých, ktorčí užvedia komunikovat' v angličtine, ale este nie sú pripravení na vyšší stupeň. Na lekciách sa vyučuje vyššia gramatika a vety v angličtine v kontexte a tiež nová slovná zásoba a texty.

Po ukončení tohoto kurzu, budú študenti schopní viac sebaistú a budú sa aj vediet plynulejšie vyjadrovat' a uplatnovat' efektívnejšie svoje jazykové znalosti.

 

Angličtina pokročilí - Headway Upper-Intermediate

Angličtina pokročilí je pre tých študentov, ktorčí už sebavedomo komunikujú v angličtine a takisto ovládajú rosiahlejšiu gramatiku a sú schopní dedukovat' a vyjadrut' zmysel kontextu.

Tento kurz prináša novú gramatiku a slovnú zásobú pričom stavia na vedomostiach, ktoré študent už má a pomáha mu použivat' angličtinu a jej rozumiet'.