Pochádzam z Anglicka a 15 rokov som učiteľom anglického jazyka. Ako učiteľ som pracoval v Španielsku, Českej republike a Rakúsku. Dlhodobo žijem na Slovensku a vyučujem anglický jazyk a mám  živnostenské oprávnenie. Vyučujem hlavne dospelých, ale v minulosti som učil aj deti. Anglický jazyk som učil na univerzite,  štátnej strednej škole a v súkromných jazykových školách.

Okrem všeobecnej angličtiny mám skúsenosti s „angličtinou pre špeciálne účely“,  obchodnú angličtinu,  angličtinu pre armádu, zákaznícky servis, stavebné inžinierstvo ,atď.

Bývam v Bratislave a mám šesťročnú dcéru.

Spojte sa so mnou na Facebooku, Linkedin